Forfaitaire binnenlandse dagvergoeding

Wanneer een bedrijfsleider beroepsverplaatsingen maakt voor de vennootschap, kan hij van de vennootschap een belastingvrije forfaitaire onkostenvergoeding ontvangen.

Dagelijkse forfaitaire vergoeding voor maaltijdkosten

Voorwaarden:

  • Verplaatsing duurt minimum 6 uur te rekenen vanaf het vertrek op de plaats van tewerkstelling tot de terugkeer op de plaats van tewerkstelling, tenzij rechtstreeks vanuit de woonplaats op dienstreis wordt vertrokken of rechtstreeks naar de woonplaats wordt teruggekeerd;
  • Kost maaltijd niet door werkgever of derde gefinancierd;
  • Verplaatsing geeft geen aanleiding tot enig ander voordeel om maaltijdkost te dekken.

Maandelijkse forfaitaire vergoeding voor maaltijdkosten

Indien een bedrijfsleider maandelijks meer dan 16 dienstreizen zal ondernemen, kan aan de bedrijfsleider een maandelijks forfait worden toegekend. De voorwaarden inzake minimumduur en afstand gelden hier niet.

Aanvullende dagelijkse forfaitaire dagvergoeding voor huisvestingskosten

Deze vergoeding wordt toegekend aan bedrijfsleiders die in België buiten hun woonplaats moeten logeren naar aanleiding van de uitoefening van hun functie.

Voorwaarden:

  • Kost verblijfplaats niet door werkgever of derde gefinancierd;
  • De verplaatsing geeft geen aanleiding tot enig ander voordeel van dezelfde aard.

Aandachtspunten:

  • Deze forfaitaire vergoedingen kunnen niet toegepast worden voor zelfstandigen die winst of baten behalen. Zelfstandigen die in het kader van hun beroepswerkzaamheid een gelijkaardige 'dienstreis' zouden maken, moeten de echtheid en het bedrag van de in dit kader gemaakte kosten verantwoorden door middel van bewijsstukken;
  • Wanneer de toegekende vergoedingen aan de bedrijfsleider de in de tabel vermelde bedragen overschrijden, worden deze gekwalificeerd als belastbare bezoldigingen, tenzij de vennootschap het dubbel bewijs levert dat: (a) de vergoeding bestemd is tot het dekken van kosten die hem eigen zijn én (b) dat die vergoeding ook daadwerkelijk aan dergelijke kosten is besteed;
  • Wanneer vergoedingen worden toegekend aan de bedrijfsleider voor 'dienstverplaatsingen' van minder dan 6 uur, worden deze tevens gekwalificeerd als belastbare bezoldiging, tenzij de vennootschap opnieuw het dubbel bewijs levert.

Aanslagjaar

Periode Dagforfait Maandelijkse forfait Toeslag wegens nachtverblijf
Vanaf 01/06/2024 € 20,80 € 332,80 € 156,05
01/12/2023 - 30/05/2024 € 20,39 € 326,24 € 152,99
01/01/2023 - 30/11/2023 € 19,99 € 319,84 € 149,99
01/12/2022 - 31/12/2022 € 19,60 € 313,60 € 147,05
01/09/2022 - 30/11/2022 € 19,22 € 307,52 € 144,17
01/06/2022 - 31/08/2022 € 18,84 € 301,44 € 141,33
01/04/2022 - 31/05/2022 € 18,47 € 295,52 € 138,57
01/02/2022 - 31/03/2022 € 18,11 € 289,76 € 135,85
01/10/2021 - 31/01/2022 € 17,75 € 284,00 € 133,18
01/04/2020 - 30/09/2021 € 17,41 € 278,56 € 130,57
01/10/2018 - 31/03/2020 € 17,06 € 272,96 € 128,01