Kantoorvergoeding

Een werkgever kan een forfaitaire belastingvrije vergoeding toekennen aan zijn werknemers die regelmatig en structureel van thuis uit werken. Er is sprake van structureel en regelmatig thuiswerk, wanneer de werknemer het equivalent van één werkdag per week van thuis uit werkt.

De thuiswerkvergoeding dekt volgende kosten:

  • Kosten gerelateerd aan de inrichting en het gebruik van een bureau in de verblijfplaats van de werknemer (inclusief huur en eventuele afschrijvingen);
  • Printer- en computermateriaal;
  • Kantoorbenodigdheden;
  • Nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit en verwarming;
  • Onderhoud, verzekering, onroerende voorheffing, enz.

Aanslagjaar

Periode Maximumbedrag
01/12/2023 - heden € 151,70 / maand
01/01/2023 - 30/11/2023 € 148,73 / maand
01/12/2022 - 31/12/2022 € 145,81 / maand
01/09/2022 - 30/11/2022 € 142,95 / maand
01/06/2022 - 31/08/2022 € 140,15 / maand
01/04/2022 - 31/05/2022 € 137,40 / maand
02/02/2022 - 31/03/2022 € 134,71 / maand
01/10/2021 - 31/01/2022 € 132,07 / maand
01/04/2021 - 30/09/2021 € 144,31 / maand
01/04/2020 - 31/03/2021 € 129,48 / maand
01/01/2020 - 31/03/2020 € 126,94 / maand

De maandelijkse forfaitaire vergoeding dient niet pro rata verminderd te worden voor werknemers die deeltijds tewerkgesteld zijn.

De vergoeding kan niet toegekend worden aan:

- bedrijfsleiders;

- werknemers die buiten de normale werkuren (’s avonds of in het weekend) thuis werken;

- werknemers die werken in een ‘satellietkantoor’;

- werknemers die onder een bijzonder regime vallen (buitenlandse kaderleden, 'salary split' enzovoort).

 

Deze vergoeding kan vermeerderd worden met:

1) maximum 20,00 euro per maand voor een privé-internetaansluiting en -abonnement; én

2) maximum 20,00 euro per maand voor een privécomputer.

 

 Circ. 2024/C/2, 08.01.2024, administratieve instructies RSZ 2022/2