Forfaitaire beroepskosten

Burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters

Burgemeesters, schepenen, OCMW-voorzitters en voorzitters van het bijzonder comité voor de sociale dienst kunnen een bijzonder kostenforfait toepassen op de...

Vrije beroepen (baten)

Voor een belastingplichtige is het niet altijd mogelijk (of interessant) om zijn werkelijke beroepskosten te bewijzen. Het bedrag van je onkosten moet je namelijk met bewijsstukken kunnen aantonen....

Werknemers, belastingplichtigen met winst, meewerkende echtgenoot en bedrijfsleiders

Voor een belastingplichtige is het niet altijd mogelijk (of interessant) om zijn werkelijke beroepskosten te bewijzen. Het bedrag van je onkosten moet je namelijk met bewijsstukken kunnen aantonen....

Forfait voor verre verplaatsingen

Een werknemer die zijn werkelijke beroepskosten niet bewijst en op 1 januari van het aanslagjaar op ten minste 75 kilometer van zijn werk woont, heeft recht op een extra...