Vergelijking tarieven vennootschapsbelasting met personenbelasting

Een vergelijking tussen de belastingdruk middels een zelfstandige activiteit zonder vennootschap en een zelfstandige activiteit met een vennootschap.

Aanslagjaar

Netto belastbare winst Personenbelasting als zelfstandig met winst, ongehuwd, inclusief gemeentebelasting (7%) Vennootschapsbelasting
    tarief KMO normaal tarief
    20 % (*) 25 %
€ 25.000 € 6.165 € 5 000,00 € 6 250,00
€ 30.000 € 8.572 € 6 000,00 € 7 500,00
€ 50.000 € 18.665 € 10 000,00

€ 12 500,00

 

€ 75.000 € 32.040 € 15 000,00 € 18 750,00
€ 100.000 € 45.415 € 20 000,00 € 25 000,00

(*) Eén van de voorwaarden: toekenning aan een bedrijfsleider natuurlijk persoon van een brutobezoldiging van minstens 45.000 EUR.