Tarief VENB

In de vennootschapsbelasting gelden twee tarieven: 20% en 25%.

Aanslagjaar

Verlaagd tarief Normaal tarief
20 % 25 %
Verlaagd tarief Normaal tarief
20 %  25 %