Minimumbezoldiging bedrijfsleider voor toepassing verlaagd tarief

Verlaagd tarief is niet voor elke vennootschap! Om hiervan te kunnen genieten moet ze minstens aan één bedrijfsleider de minimumbezoldiging toekennen.

Doet ze dit niet is het standaardtarief van toepassing.

Aandacht!

  • ‘bezoldiging’ kan je ruim interpreteren: ook extralegale voordelen, voordelen alle aard, geherkwalificeerde huurinkomsten enzovoort die de bedrijfsleider ontvangt in een andere hoedanigheid binnen dezelfde vennootschap vallen hieronder
  • indien het belastbaar resultaat lager is dan 45.000 euro, betaalt de vennootschap een bezoldiging die minstens de behaalde winst bedraagt.

Aanslagjaar

Minimumbezoldiging bedrijfsleider voor toepassing verlaagd tarief
Aanslagjaar Minimumbezoldiging
AJ 2024 €45.000,00
AJ 2023 €45.000,00
AJ 2022 €45.000,00
AJ 2021 €45.000,00
AJ 2020 €45.000,00
AJ 2019 €45.000,00
AJ 2018 €36.000,00

Andere voorwaarden om te voldoen aan het verlaagd tarief:

  • Enkel op de eerste € 100.000 van het belastbaar resultaat
  • Indien je een kleine onderneming hebt(artikel 1:24 §§ 1 tot 6 WVV)
  • Indien je vennootschap geen aandelen bezit waarvan de beleggingswaarde meer bedraagt dan 50% van hetzij de gerevaloriseerde waarde van het gestorte kapitaal, hetzij van het gestort kapitaal verhoogd met de belaste reserves en de geboekte meerwaarde.
  • Indien de aandelen van je vennootschap die het kapitaal vertegenwoordigen niet voor de helft in het bezit zijn van een of meerdere andere vennootschappen.
  • Indien je vennootschap geen beleggingsvennootschap, vastgoedvennootschap of een organisme voor de financiering van pensioenen is.

Klik hier voor een vergelijking tussen de tarieven!