Minimumbezoldiging bedrijfsleider voor toepassing verlaagd tarief

Om van het verlaagd tarief van 20% in de vennootschapsbelasting te kunnen genieten, is het vereist dat aan minstens één bedrijfsleider natuurlijk-persoon een minimumbezoldiging wordt toegekend.

Aanslagjaar

Minimumbezoldiging bedrijfsleider voor toepassing verlaagd tarief
Aanslagjaar Minimumbezoldiging
AJ 2024 €45.000,00
AJ 2023 €45.000,00
AJ 2022 €45.000,00
AJ 2021 €45.000,00
AJ 2020 €45.000,00
AJ 2019 €45.000,00
AJ 2018 €36.000,00

Andere voorwaarden om te voldoen aan het verlaagd tarief:

  • Enkel op de eerste € 100.000 van het belastbaar resultaat
  • Indien de vennootschap als "klein" kwalificeert (artikel 1:24 §§ 1 tot 6 WVV)
  • Indien de vennootschap geen aandelen bezit waarvan de beleggingswaarde meer bedraagt dan 50% van hetzij de gerevaloriseerde waarde van het gestorte kapitaal, hetzij van het gestort kapitaal verhoogd met de belaste reserves en de geboekte meerwaarde.
  • Indien de aandelen van je vennootschap die het kapitaal vertegenwoordigen niet voor de helft in het bezit zijn van een of meerdere andere vennootschappen.
  • Indien je vennootschap geen beleggingsvennootschap, vastgoedvennootschap of een organisme voor de financiering van pensioenen is.

Klik hier voor een vergelijking tussen de tarieven!