Schenkingsrechten (Waals Gewest)

Na een overlijden wordt een belasting geheven op het vermogen van de overleden persoon dat overgaat op zijn erfgenamen. Deze belasting noemt men het successierecht. Het bedrag van de successierechten varieert volgens de waarde van de overgedragen goederen en de graad van verwantschap tussen de overledene en zijn erfgenamen.

Aanslagjaar

Hoofdberoep
Erfgenamen Tariefschijven Tarief Totale belasting
voorafgaande schijven
  Tarief in rechte lijn: kinderen, kleinkinderen, stiefkinderen, (groot)ouders, echtgenoten, wettelijk of feitelijk samenwonenden (*)   
VAN
TOT
     
  € 0,01 € 35.000,00 35%    
  € 35.000,01 € 75.000,00 30% € 1.500,00  
  Boven de € 75.000 55% € 19.500,00  
           
               
  Tarief broer, zus  
VAN
TOT
     
  € 0,01 € 35.000,00 35%    
  € 35.000,01 € 75.000,00 30% € 1.500,00  
  Boven de € 75.000 55% € 19.500,00  
           
               
  Tarief oom, tante, neef, nicht  
VAN
TOT
     
  € 0,01 € 35.000,00 35%    
  € 35.000,01 € 75.000,00 30% € 1.500,00  
  Boven de € 75.000 55% € 19.500,00  
           

(*) Op voorwaarde dat de feitelijk samenwonende partner op de dag van het openvallen van de nalatenschap ten
minste één jaar ononderbroken met de erflater samenwoont en met de erflater een gemeenschappelijke
huishouding voert. Indien niet: 'tarief anderen' van toepassing.