Schenkingsrechten (Brussels Gewest)

Na een overlijden wordt een belasting geheven op het vermogen van de overleden persoon dat overgaat op zijn erfgenamen. Deze belasting noemt men het successierecht. Het bedrag van de successierechten varieert volgens de waarde van de overgedragen goederen en de graad van verwantschap tussen de overledene en zijn erfgenamen.

Aanslagjaar

Schenkingsrechten onroerende goederen  
Begunstigde Tariefschijf Tarief Totale belasting voorafgaande schijven  
  Van Tot      
1. Tarief in rechte lijn: kinderen, kleinkinderen, stiefkinderen, (groot)ouders, echtgenoten en wettelijk samenwonenden € 0,01 € 150.000,00 3%    
  € 150.000,01 € 250.000,00 9% € 4.500,00  
  € 250.000,01 € 450.000,00 18% € 13.500,00  
  Boven de € 450.000 27% € 49.500,00  
         
  Van Tot      
2. Tarief broer, zus € 0,01 € 150.000,00 10%    
  € 150.000,01 € 250.000,00 20% € 15.000,00  
  € 250.000,01 € 450.000,00 30% € 35.000,00  
  Boven de € 450.000 40% € 95.000,00  
         
  Van Tot      
3. Tarief oom, tante, neef, nicht € 0,01 € 150.000,00 10%    
  € 150.000,01 € 250.000,00 20% € 15.000,00  
  € 250.000,01 € 450.000,00 30% € 35.000,00  
  Boven de € 450.000 40% € 95.000,00  
         
  Van Tot      
4. Tarief anderen (incl. feitelijk samenwonenden) € 0,01 € 150.000,00 10%    
  € 150.000,01 € 250.000,00 20% € 15.000,00  
  € 250.000,01 € 450.000,00 30% € 35.000,00  
  Boven de € 450.000 40% € 95.000,00  
         
Schenkingsrechten roerende goederen  
Begunstigde Vlak tarief
1. Tarief in rechte lijn: kinderen, kleinkinderen, stiefkinderen, (groot)ouders, echtgenoten, wettelijk samenwonenden 3%
2. Tarief broer, zus 7%
3. Tarief oom, tante, neef, nicht 7%
4. Tarief anderen (incl. feitelijk samenwonenden) 7%