Schenkbelasting (Vlaams Gewest)

In de schenkbelasting zijn er verschillende tarieven, afhankelijk van het goed dat wordt geschonken (roerend of onroerend) of afhankelijk van de hoedanigheid van de schenker of de begiftigde.

Aanslagjaar

Schenkbelasting onroerende goederen
Begunstigde Tariefschijf Tarief Totale belasting voorafgaande schijven
  Van Tot    
1. Tarief in rechte lijn: kinderen, kleinkinderen, stiefkinderen, (groot)ouders, echtgenoten, wettelijk of feitelijk samenwonenden € 0,01 € 150.000,00 3%  
  € 150.000,01 € 250.000,00 9% € 4.500,00
  € 250.000,01 € 450.000,00 18% € 13.500,00
  Boven de € 450.000 27% € 49.500,00
         
  Van Tot    
2. Tarief broer, zus € 0,01 € 150.000,00 10%  
  € 150.000,01 € 250.000,00 20% € 15.000,00
  € 250.000,01 € 450.000,00 30% € 35.000,00
  Boven de € 450.000 40% € 95.000,00
         
  Van Tot    
3. Tarief oom, tante, neef, nicht € 0,01 € 150.000,00 10%  
  € 150.000,01 € 250.000,00 20% € 15.000,00
  € 250.000,01 € 450.000,00 30% € 35.000,00
  Boven de € 450.000 40% € 95.000,00
         
  Van Tot    
4. Tarief anderen € 0,01 € 150.000,00 10%  
  € 150.000,01 € 250.000,00 20% € 15.000,00
  € 250.000,01 € 450.000,00 30% € 35.000,00
  Boven de € 450.000 40% € 95.000,00
         
Schenkbelasting roerende goederen
Begunstigde Vlak tarief
1. Tarief in rechte lijn: kinderen, kleinkinderen, stiefkinderen, (groot)ouders, echtgenoten, wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonenden 3%
2. Tarief broer, zus 7%
3. Tarief oom, tante, neef, nicht 7%
4. Tarief anderen 7%