Onvolledige, onjuiste, laattijdige of niet-aangifte

Aanslagjaar

Schaal belastingverhoging bij onvolledige, onjuiste, laattijdige of niet-aangifte
Overtreding en ernst van de overtreding Verhoging
Te wijten aan omstandigheden onafhankelijk van de wil van de belastingplichtige Nihil
Belastingontduiking zonder opzet
1e overtreding 10%
2e overtreding 20%
3e overtreding 30%
4e overtreding 50%
5e overtreding 100%
6e overtreding e.v. 200%
Belastingontduiking met opzet
1e overtreding 50%
2e overtreding 100%
3e overtreding 200%
Met valsheid in geschrifte of omkoping van ambtenaren 200%