Onvolledige, onjuiste, laattijdige of niet-aangifte inzake roerende voorheffing en bedrijfsvoorheffing

Aanslagjaar

Schaal belastingverhoging bij onvolledige, onjuiste, laattijdige of niet-aangifte inzake roerende voorheffing of bedrijfsvoorheffing, gepaard gaande met een niet-betaling of ontoereikende betaling
Overtreding en ernst van de overtreding Verhoging
Te wijten aan omstandigheden onafhankelijk van de wil van de belastingplichtige Nihil
Belastingontduiking zonder opzet
1e overtreding nihil
2e overtreding 10%
3e overtreding 20%
4e overtreding 30%
5e overtreding 30%
Belastingontduiking met opzet
1e overtreding 50%
2e en 3e overtreding 75%
4e en 5e overtreding 100%
6e en 7e overtreding 150%
8e overtreding e.v. 200%
Met valsheid in geschrifte of omkoping 200%