Onjuiste aangifte bedrijfsvoorheffing die aanleiding heeft gegeven tot een vrijstelling

Voor een aangifte in de bedrijfsvoorheffing waarbij een belastingplichtige ten onrechte een vrijstelling van doorstorting toepaste, kan de fiscus, afhankelijk van het aantal overtredingen, een belastingverhoging opleggen gaande van 10% tot 200%.

Aanslagjaar

Schaal belastingverhoging bij onjuiste aangifte die aanleiding heeft gegeven tot een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing
Overtreding en ernst van de overtreding Verhoging
Te wijten aan omstandigheden onafhankelijk van de wil van de belastingplichtige Nihil
Belastingontduiking zonder opzet
1e overtreding 10%
2e overtreding 20%
3e overtreding 30%
4e overtreding 100%
5e overtreding 100%
Belastingontduiking met opzet
1e overtreding 50%
2e en 3e overtreding 75%
4e en 5e overtreding 100%
6e en 7e overtreding 150%
8e overtreding e.v. 200%
Met valsheid in geschrifte of omkoping 200%