Intresten rekening courant (debet/credit) (VennB)

Debetrente

Indien de rekening-courant van de bedrijfsleider in de vennootschap een debetsaldo vertoont, dan heeft de vennootschap een vordering op de bedrijfsleider. De bedrijfsleider geniet in principe van een gratis lening die de vennootschap heeft toegestaan. De bedrijfsleider zal belast worden op een voordeel alle aard.

VAA = onderstaande referentievoet op jaarbasis minus de werkelijk betaalde rentevoet

Creditrente

Als u een rekening-courant-tegoed heeft op uw vennootschap, dan kan uw vennootschap u een interest toekennen.

De maximale interestvoet dat u kunt toekennen zijn dubbel begrensd:

(1) Beperkt tot de percentages in onderstaande tabel.

(2) Het rekening-courant-tegoed op het einde van het boekjaar mag niet hoger zijn dan de som van de belaste reserves bij het begin van het boekjaar en het gestorte kapitaal op het einde van het boekjaar.

Indien interesten worden toegekend die hoger zijn dan in onderstaande tabel en/of op een rekening-courant-tegoed dat niet voldoet aan de beperking onder (2), zal het teveel worden geherkwalificeerd in een niet-aftrekbaar dividend.

Op de interest is 30% roerende voorheffing verschuldigd.

Aanslagjaar

Inkomstenjaar Jaarlijkse intrestvoet
  Debet Credit
2024 Nog niet gekend 8,02%
2023 5,43% 5,70%
2022 7,14% 4,07%
2021 6,48% 4,07%
2020 10,20% 4,06%
2019 8,78% -
2018 8,94% -
2017 8,78% -