Omzettingsrenten voor onderhoudsuitkeringen

Onderhoudsuitkeringen in kapitaal, kapitalen van levensverzekeringen die een lening waarborgen en kapitalen die inkomensderving compenseren.

Aanslagjaar

Omzettingsrenten
Leeftijd Omzettingsrente
40 jaar en jonger 1,00%
41 tot 45 jaar 1,50%
46 tot 50 jaar 2,00%
51 tot 55 jaar 2,50%
56 tot 58 jaar 3,00%
59 en 60 jaar 3,50%
61 en 62 jaar 4,00%
63 en 64 jaar 4,50%
65 jaar en ouder 5,00%

Leeftijd betreft leeftijd van de genieter op datum van betaling of toekenning van het kapitaal.

Omzettingsrente betreft het op het kapitaal toe te passen percentage voor het bepalen van de te betalen rente.