Burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters

Burgemeesters, schepenen, OCMW-voorzitters en voorzitters van het bijzonder comité voor de sociale dienst kunnen een bijzonder kostenforfait toepassen op de inkomsten uit hun mandaat zonder dat ze verder bewijs moeten voorleggen.

Aanslagjaar

Bijzonder kostenforfait AJ 2025 AJ 2024 AJ 2023 AJ 2022
Burgemeesters € 8.474,57 € 8.308,39 € 7.377,39 € 7.232,81
Schepenen, OCMW-voorzitters & voorzitters van het bijzonder comité voor de sociale dienst € 5.084,74 € 4.985,03 € 4.426,43 € 4.339,69

Als de burgemeesterschepen of OCMW-voorzitter nog een andere bezoldigde beroepsactiviteit uitoefent en hij voor de inkomsten uit zijn politiek mandaat opteert voor het bijzonder kostenforfait, moet hij het totale bedrag van de beroepskosten, d.w.z. het bijzonder kostenforfait verhoogd met het 'gewone' wettelijke kostenforfait of de bewezen werkelijke beroepskosten m.b.t. zijn andere bezoldigingen, vermelden in rubriek A.18 van vak IV van de belastingaangifte. Het bijzonder kostenforfait kan dus steeds worden toegepast ongeacht of de politiek mandataris voor zijn andere bezoldigingen kiest voor de aftrek van bewezen dan wel forfaitaire kosten. Het wettelijk kostenforfait m.b.t. de andere bezoldigingen wordt berekend zonder de inkomsten uit het politieke mandaat in de berekeningsgrondslag op te nemen.