Werknemers, belastingplichtigen met winst, meewerkende echtgenoot en bedrijfsleiders

Voor een belastingplichtige is het niet altijd mogelijk (of interessant) om zijn werkelijke beroepskosten te bewijzen. Het bedrag van je onkosten moet je namelijk met bewijsstukken kunnen aantonen. Daarom werden de ‘forfaitaire beroepskosten’ in het leven geroepen. Het grote voordeel daarvan is dat je altijd recht hebt op de aftrek van het forfait, zelfs als je werkelijke beroepskosten in de realiteit veel lager liggen. De forfaitaire kosten zijn dus eigenlijk een minimum waar je sowieso recht op hebt.

Aanslagjaar

Forfaitaire beroepskosten
  Tarief Maximum
    AJ 2025 AJ 2024 AJ 2023 AJ 2022
Bezoldiging werknemers en belastingplichtigen met winst 30,00% € 5.750,00 € 5.520,00 € 5.040,00 € 4.920,00
Bezoldiging meewerkende echtgenoten 5,00% € 5.050,00 € 4.850,00 € 4.430,00 € 4.320,00
Bezoldiging bedrijfsleiders 3,00% € 3.030,00 € 2.910,00 € 2.660,00 € 2.590,00