Forfait voor verre verplaatsingen

Een werknemer die zijn werkelijke beroepskosten niet bewijst en op 1 januari van het aanslagjaar op ten minste 75 kilometer van zijn werk woont, heeft recht op een extra forfaitaire beroepskost voor verre verplaatsingen.

Deze forfait wordt toegepast bovenop het wettelijk kostenforfait.

Aanslagjaar

Forfait voor verre verplaatsingen
Afstand Tarief
75 tot 100 km € 75,00
101 tot 125 km € 125,00
Meer dan 125 km € 175,00

Voorwaarden:

- Belastingplichtige mag zijn werkelijke kosten niet bewijzen.

- De plaats van tewerkstelling moet op 1 januari van het aanslagjaar minimum 75 kilometer verwijderd zijn van de woonplaats.