Elektrische wagens

Voor 100% elektrische personenwagens, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen aangekocht, geleased of gehuurd t.e.m. 31.12.2026 (= ongeacht het aanslagjaar), blijvende kosten 100% aftrekbaar voor de volledige gebruiksduur bij die eigenaar/leasingnemer/huurder.

Voor emissievrije wagens aangeschaft, geleased of gehuurd vanaf 01.01.2027 wordt de aftrek geleidelijk aan beperkt in functie van het jaar van aanschaf, leasing of huur, ongeacht wanneer het boekjaar begint.

Aanslagjaar

100% elektrische wagens
Jaar van aankoop/lease/huur Fiscale aftrekbaarheid
2023 100,00%
2024 100,00%
2025 100,00%
2026 100,00%
2027 95,00%
2028 90,00%
2029 82,50%
2030 75,00%

De datum van ondertekening van de bestelbon of het afsluiten van het lease - of huurcontract is bepalend.

De datum van ondertekening van de bestelbon of het afsluiten van het lease - of huurcontract is bepalend.