Aftrekbaarheid hybride wagens

Voor hybride personenwagens aangeschaft, geleased of gehuurd vóór 1 juli 2023 blijft de op heden bestaande fiscale aftrekregeling van toepassing (= zogenaamde grandfathering - huidige regeling van toepassing in de vennootschaps- en personenbelasting).

Enige wijziging: vanaf 01.01.2023 wordt de fiscale aftrekbaarheid van de kosten voor benzine- of diesel van een vanaf 01.01.2023 aangekocht, geleased of gehuurd voertuig beperkt tot een bovengrens van 50%.

Hybride personenwagens aangeschaft, geleased of gehuurd vanaf 1 juli 2023 tot en met 31 december 2025: uitdoofscenario fiscale aftrek - bestaande aftrekregeling blijft van toepassing, maar wordt stelselmatig afgebouwd.

Hybride personenwagens aangeschaft, geleased of gehuurd vanaf 1 januari 2026 genieten geen fiscale aftrek meer vanaf aanslagjaar 2027.

Aanslagjaar

Hybride wagens aangekocht/geleased/gehuurd uiterlijk 31 december 2022
MAXIMALE aftrekbaarheid
Inkomstenjaar (aanslagjaar) Autokosten Brandstof
2023 (2024) gramformule gramformule
2024 (2025) gramformule gramformule
2025 (2026) gramformule gramformule
2026 (2027) gramformule gramformule
2027 (2028) gramformule gramformule
2028 (2029) gramformule gramformule
2029 (2030) gramformule gramformule
2030 (2031) gramformule gramformule
     
Hybride wagens aangekocht/geleased/gehuurd tussen 1 januari 2023 en 30 juni 2023
MAXIMALE aftrekbaarheid
Inkomstenjaar (aanslagjaar) Autokosten Brandstof
2023 (2024) gramformule 50,00%
2024 (2025) gramformule 50,00%
2025 (2026) gramformule 50,00%
2026 (2027) gramformule 50,00%
2027 (2028) gramformule 50,00%
2028 (2029) gramformule 50,00%
2029 (2030) gramformule 50,00%
2030 (2031) gramformule 50,00%
     
Hybride wagens aangekocht/geleased/gehuurd vanaf 1 juli 2023
MAXIMALE aftrekbaarheid
Inkomstenjaar (aanslagjaar) Autokosten Brandstof
2023 (2024) gramformule 50,00%
2024 (2025) gramformule 50,00%
2025 (2026) 75,00% 50,00%
2026 (2027) 50,00% 50,00%
2027 (2028) 25,00% 25,00%
2028 (2029) 0,00% 0,00%
2029 (2030) 0,00% 0,00%
2030 (2031) 0,00% 0,00%

Datum van ondertekening bestelbon of het afsluiten van het lease - of huurcontract is bepalend.