Erfbelasting (Vlaams Gewest)

De erfbelasting wordt berekend volgens verschillende tarieven, die afhankelijk zijn van de verwantschap met de overledene en de omvang van de erfenis.

Aanslagjaar

Erfgenamen Tariefschijf Tarief Totale belasting voorafgaande schijven
  Van Tot    
1. Tarief in rechte lijn: kinderen, kleinkinderen, stiefkinderen, (groot)ouders, echtgenoten, wettelijk of feitelijk samenwonenden (*) € 0,01 € 50.000,00 3%  
  € 50.000,01 € 250.000,00 9% € 1.500,00
  Boven de € 250.000 27% € 19.500,00
         
  Van Tot    
2. Tarief broer, zus € 0,01 € 35.000,00 25%  
  € 35.000,01 € 75.000,00 30% € 8.750,00
  Boven de € 75.000 55% € 20.750,00
         
  Van Tot    
3. Tarief oom, tante, neef, nicht € 0,01 € 35.000,00 25%  
  € 35.000,01 € 75.000,00 45% € 8.750,00
  Boven de € 75.000 55% € 26.750,00
         
  Van Tot    
4. Tarief anderen € 0,01 € 35.000,00 25%  
  € 35.000,01 € 75.000,00 45% € 8.750,00
  Boven de € 75.000 55% € 26.750,00

(*) Op voorwaarde dat de feitelijk samenwonende partner op de dag van het openvallen van de nalatenschap ten minste één jaar ononderbroken met de erflater samenwoont en met de erflater een gemeenschappelijke huishouding voert. Indien niet: '4. Tarief anderen' van toepassing.