Dividenden

Tarieven

Het basistarief van de roerende voorheffing bedraagt 30 % van het bruto-inkomen. Afhankelijk van het type inkomsten zijn er verlaagde tarieven van toepassing.

Vrijgestelde dividenden

Je kan in de personenbelasting een algemene belastingvrijstelling genieten voor dividenden. De overheid heeft dit ingevoerd om het rechtstreeks investeren in bedrijven aan te moedigen.