Tarieven

Het basistarief van de roerende voorheffing bedraagt 30 % van het bruto-inkomen. Afhankelijk van het type inkomsten zijn er verlaagde tarieven van toepassing.

Aanslagjaar

1. Algemeen tarief roerende voorheffing (incl. liquidatiebonussen en inkoop eigen aandelen)
30%
2. VVPRbis: dividenden van aandelen die resulteren uit kapitaalinbrengen in een kmo vanaf 1 juli 2013
20%

15%

3. Dividenden van bevaks of ggv's (gereglementeerde vastgoedvennootschappen) die beleggen in 'aan woonzorg of gezondheidszorg aangepaste wooneenheden'
15%
4. Dividenduitkeringen onder de zogenaamde vastklikregeling (art. 537 WIB92): eenmalige mogelijkheid om belaste reserves om te zetten in fiscaal gestort kapitaal door uitkering tegen 10% roerende voorheffing gevolgd door opname in het kapitaal. Dat moest gebeuren tijdens het laatste belastbare tijdperk dat afsloot voor 1 oktober 2014:
17%

10%

5%

Vrijstelling

5. Dividenduitkering uit huidige liquidatiereserve (art. 184 quater of 541 WIB92): die regeling is enkel van toepassing op kmo's:
20%

17%

5%

Vrijstelling