Vrijgestelde dividenden

Je kan in de personenbelasting een algemene belastingvrijstelling genieten voor dividenden. De overheid heeft dit ingevoerd om het rechtstreeks investeren in bedrijven aan te moedigen.

Aanslagjaar

  Bedrag
Vrijstelling gewone dividenden (30%) € 800,00

Alle gewone Belgische en buitenlandse dividenden komen in aanmerking waaronder ook dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen en vennootschappen met een sociaal oogmerk.

Volgende dividenden kunnen niet genieten van de vrijstelling:

  • dividenden van instellingen van collectieve beleggingen;
  • dividenden verkregen door tussenkomst van een gemeenschappelijk beleggingsfonds;
  • dividenden van juridische constructies of verkregen door tussenkomst van juridische constructies.
  Bedrag
Vrijstelling gewone dividenden (30%) € 833,00
   

Alle gewone Belgische en buitenlandse dividenden komen in aanmerking waaronder ook dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen en vennootschappen met een sociaal oogmerk.

Volgende dividenden kunnen niet genieten van de vrijstelling:

  • dividenden van instellingen van collectieve beleggingen;
  • dividenden verkregen door tussenkomst van een gemeenschappelijk beleggingsfonds;
  • dividenden van juridische constructies of verkregen door tussenkomst van juridische constructies.