OV - opcentiemen provincies

De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting op onroerende goederen (woningen, appartementen, gronden, enz.) dewelke verschuldigd is door eenieder die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker is.

Het bedrag van de onroerende voorheffing is gebaseerd op het geïndexeerde KI en bestaat uit drie delen:


1) De basisheffing voor het Vlaams Gewest.

2) De opcentiemen voor de provincie (op de basisheffing van het Vlaams Gewest).

3) De opcentiemen voor de gemeente (op de basisheffing van het Vlaams Gewest).


Hieronder een overzicht van de opcentiemen voor de verschillende Vlaamse provincies.

Aanslagjaar

Opcentiemen provincie
Provincie Antwerpen 145,33
Provincie Limburg 214,52
Provincie Oost-Vlaanderen 148,47
Provincie Vlaams-Brabant 171,75
Provincie West-Vlaanderen 186,22