OV - basisheffing voor het Vlaams Gewest

De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting op onroerende goederen (woningen, appartementen, gronden, enz.) dewelke verschuldigd is door eenieder die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker is.

Het bedrag van de onroerende voorheffing is gebaseerd op het geïndexeerde KI en bestaat uit drie delen:


1) De basisheffing voor het Vlaams Gewest.

2) De opcentiemen voor de provincie (op de basisheffing van het Vlaams Gewest).

3) De opcentiemen voor de gemeente (op de basisheffing van het Vlaams Gewest).


Hieronder een overzicht van de basisheffing voor het Vlaams Gewest. Deze percentages worden toegepast op het geïndexeerd KI.

Aanslagjaar

Basisheffing Vlaams Gewest
Basistarief 3,97%
Sociale woningen 2,54%
Materieel en outillage 2,20%