Investeringsaftrek

De investeringsaftrek is een fiscale maatregel die bedoeld is om investeringen door bedrijven te stimuleren. Het is een aftrekpost van de belastbare winst die bedrijven kunnen toepassen op investeringen in bepaalde nieuwe activa die in België voor de beroepsactiviteit worden gebruikt, zoals machines, uitrusting, enzovoort.

De investeringsaftrek kan variëren afhankelijk van het type investering. Het percentage van de aftrek kan ook verschillen afhankelijk van het jaar waarin de investering is gedaan.

Hieronder een overzicht van de investeringsaftrek voor vennootschappen.

Aanslagjaar

Eénmalige investeringsaftrek vennootschappen
Investeringen verkregen of tot stand gebracht vanaf 01.01.2023 vanaf 01.01.2024
Octrooien 20,50% 15,50%
Energiebesparende investeringen 20,50% 15,50%
Rookafzuig - en verluchtingssystemen horeca 20,50% 15,50%
Digitale vaste activa (*) 20,50% 15,50%
Investeringen in beveiliging (*) 27,50% 22,50%
Koolstofemissievrije vrachtwagens + bijhorende elektrische laadinfrastructuur 42,00% 31,50%
Andere investeringen (*) 8,00% 8,00%

(*) Enkel kleine vennootschappen.

Gespreide investeringsaftrek vennootschappen
Investeringen verkregen of tot stand gebracht vanaf 01.01.2023 vanaf 01.01.2024
Gewone gespreide investeringsaftrek (> 20 werknemers op de eerste dag van het belastbaar tijdperk waarin de investeringen zijn aangeschaft of tot stand zijn gebracht) 0% 0%
Verhoogde gespreide investeringsaftrek voor milieuvriendeiljke investeringen in onderzoek en ontwikkeling en toekomstgerichte technologieën (ongeacht het aantal werknemers) 27,50% 2,50%

 

Investeringsaftrek Kleine vennootschap Andere
Investeringen verkregen of tot stand gebracht vanaf 01.01.2025
Algemeen spoor: basisaftrek - éénmalig 10% nvt
Algemeen spoor: digitale investeringen - éénmalig  20% nvt
Thematische aftrekken - éénmalig 40% 30%
Technologieaftrek voor O&O en octrooien - éénmalig 13,50% 13,50%
Technologieaftrek voor O&O - gespreid 20,50% 20,50%
Zeeschepen - éénmalig 30% 30%