Revalorisatiecoëfficiënt

De revalorisatiecoëfficient wordt gebruikt in twee specifieke gevallen:

1) Wanneer de huurder het gebouw voor beroepsdoeleinden gebruikt

Wanneer de huurder het gehuurde pand gebruikt voor de beroepsactiviteit moeten er belastingen betaald worden op de netto-huurprijs. Deze netto-huurprijs bekomt u door een kostenforfait van 40% af te trekken van de totale huurprijs. Deze kostenforfait wordt echter wel beperkt tot 2/3de van het gerevaloriseerde KI.

2) Wanneer je als bedrijfsleider verhuurt aan je eigen onderneming

De door de bedrijfsleider ontvangen huur toegekend vanuit de eigen vennootschap zal worden omgezet in beroepsinkomsten als de huurprijs hoger is dan 5/3de van het gerevaloriseerde KI.

Aanslagjaar

Revalorisatiecoëfficiënt
5,37
Revalorisatiecoëfficiënt
5,46

 

Revalorisatiecoëfficiënt
4,86
Revalorisatiecoëfficiënt
4,63
Aanslagjaar Revalorisatiecoëfficiënt
2021 4,60