Belasting op onroerende goederen

Kies een aanslagjaar en bekijk het overzicht onderaan.
Steeds aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Personenbelasting
Onroerend goed
Belasting op onroerende goederen

Onroerende inkomsten zijn inkomsten die voortvloeien uit onroerende goederen, zoals woningen, appartementen en gronden.

Als eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker van een onroerend goed wordt verondersteld dat je onroerende inkomsten verkrijgt, zelfs voor de eigen woning die je bewoont. Dit wordt ook wel een "fictief" inkomen genoemd.

In sommige gevallen moeten onroerende inkomsten worden vermeld in de belastingaangifte, hoewel de eigen woning meestal niet hoeft te worden vermeld.

Afhankelijk van het gebruik van het onroerend goed worden de onroerende inkomsten bepaald op basis van het kadastraal inkomen of de ontvangen huur. In de belastingaangifte moet het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen (K.I.) en/of de brutohuur van elk onroerend goed worden vermeld.

De revalorisatiecoëfficient vindt u hier.

Fiscale cijfers

Globe icon

Overzicht alle tabellen

Vind de juiste tabel aan de hand van het totaaloverzicht

Navigation arrow

Zoekfunctie

Je kan onze tabellen ook rechtstreeks doorzoeken