Belastingvrije som

Elke belastingplichtige heeft recht op een belastingvrije som. Dit betekent dat de fiscus een deel van je belastbaar inkomen niet belast. Dit bedrag kan verhogen naargelang uw gezinstoestand.

Aanslagjaar

Inkomsten 2024 / aanslagjaar 2025
Basisbedrag € 10.570
Verhoogd basisbedrag o.w.v. handicap belastingplichtige € 1.920
Verhogingen o.w.v. kinderlast
1 kind € 1.920
2 kinderen € 4.950
3 kinderen € 11.090
4 kinderen € 15.940
Supplement voor elk kind boven het vierde € 6.850
Alleenstaande ouder met kind(eren) ten laste of in co-ouderschap € 1.690
Toeslag per kind < 3 j. indien geen aangifte kinderoppaskosten € 720
Verhoging ouders, broers en zussen ten laste
- Ouders, broers en zussen ten laste van 65 jaar of ouder (overgangsregeling) € 3.850
- Ouders, broers en zussen ten laste van 65 jaar of ouder die zorgbehoevend zijn € 5.770
Verhoging voor iedere andere persoon ten laste € 1.920
Verhoging voor het jaar van huwelijk of het jaar van wettelijke samenwoning 
mits de nettobestaansmiddelen van de partner niet hoger zijn dan € 3.980 EUR  €1.920

Op de belastingvrije som wordt een vermindering berekend.