Voorafbetaling vennootschapsbelasting

Het stelsel van de voorafbetalingen is verschillend naargelang de aard van de belastingplichtige. We onderscheiden de natuurlijke personen, de zelfstandigen en vennootschappen. Zowel de vennootschappen als de zelfstandige natuurlijke personen zijn onderworpen aan de vermeerderingsregel. Kleine vennootschappen worden gedurende de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting niet geconfronteerd met een belastingvermeerdering als zij niet of te weinig vooraf betalen. Hetzelfde geldt ook voor zelfstandigen die zich voor de eerste maal als zelfstandige in een hoofdberoep hebben gevestigd.

De vermeerdering is in de personenbelasting voor zelfstandige natuurlijke personen niet verschuldigd als ze lager is dan 0,5% (relatieve grens) van de belasting waarop ze is berekend of niet hoger is dan € 90 (absolute grens).

Als natuurlijk persoon kan je met voorafbetalingen een bonificatie (= belastingvermindering) genieten, maar loop je geen risico op een belastingsvermeerdering.

Aanslagjaar

Tarieven Vennootschappen
  AJ 2024 AJ 2023 AJ 2022
Globale vermeerdering 6,75% 6,75% 6,75%
Voordelen volgens uiterste datum van storting:      
- VA 1 (11/4) 9,00% 9,00% 9,00%
- VA 2 (10/7) 7,50% 7,50% 7,50%
- VA 3 (10/10) 6,00% 6,00% 6,00%
- VA 4 (20/12) 4,50% 4,50% 4,50%