IPT

Wanneer een werkgever voor alle werknemers een basis groepsverzekering inricht, dan mag hij van onze fiscus occasioneel en niet-stelselmatig een extra individuele pensioentoezegging doen voor één of meerdere werknemers. Werk je als zelfstandige vanuit een vennootschap dan kan je ook een IPT opstarten.

Als werkgever kunt u toelaten dat de werknemer zelf stortingen doet in deze IPT. Deze werknemersbijdragen zijn aftrekbaar in de personenbelasting en worden in omvang enkel beperkt door de zogenaamde 80%-regel die vandaag nog steeds de heilige graal is binnen het hele spectrum van tweede pijler pensioentoezeggingen. Deze pensioentoezeggingen van de werkgever zijn dan voor de volle 100% aftrekbaar in de vennootschap.

Bij een VAPZ kies je zelf hoeveel & wanneer je wilt betalen, je moet wel rekening houden met het plafond. De maximale premie wordt berekend op basis van je beroepsinkomen van drie jaar geleden of je sociale bijdragen. Je kiest zelf of je je premie maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks wilt betalen.

De premies voor het VAPZ worden beschouwd als beroepskost, zodat je profiteert van een belastingvermindering. Je betaalt ook minder sociale bijdragen, aangezien het basisbedrag voor de berekening van je bijdragen daalt.

Aanslagjaar

  AJ 2024 AJ 2023 AJ 2022 AJ 2021
Maximumaftrek individuele pensioentoezegging (IPT) € 2.860,00 € 2.610,00 € 2.540,00 € 2.520,00
VAPZ-standaard - 8,17% van het netto belastbaar inkomen € 3.859,40 € 3.447,62 € 3.302,77 € 3.291,30
VAPZ-sociaal - 9,40% van het netto belastbaar inkomen € 4.440,43 € 3.966,67 € 3.800,01 € 3.786,81