Vrijgestelde dividenden

Kies een aanslagjaar en bekijk het overzicht onderaan.
Steeds aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Personenbelasting
Vrijgestelde dividenden

Je kan in de personenbelasting een algemene belastingvrijstelling genieten voor dividenden. De overheid heeft dit ingevoerd om het rechtstreeks investeren in bedrijven aan te moedigen.

Alle gewone Belgische en buitenlandse dividenden komen in aanmerking waaronder ook dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen en vennootschappen met een sociaal oogmerk.

Volgende dividenden kunnen niet genieten van de vrijstelling:

  • dividenden van instellingen van collectieve beleggingen;
  • dividenden verkregen door tussenkomst van een gemeenschappelijk beleggingsfonds;
  • dividenden van juridische constructies of verkregen door tussenkomst van juridsche constructies.

Fiscale cijfers

Globe icon

Overzicht alle tabellen

Vind de juiste tabel aan de hand van het totaaloverzicht

Navigation arrow

Zoekfunctie

Je kan onze tabellen ook rechtstreeks doorzoeken