VAA gratis woonst

Kies een aanslagjaar en bekijk het overzicht onderaan.
Steeds aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Personenbelasting
VAA gratis woonst

Berekening VAA gratis terbeschikkingstelling van een woning:

Gemeubileerde woning: KI x indexatiecoëfficiënt KI x 100/60 x 5/3 x 2

Andere woning: KI x indexatiecoëfficiënt KI x 100/60 x 2

Ongebouwd onroerend goed: geïndexeerd KI x10/9

Wordt het onroerend goed slechts gedurende een gedeelte van het jaar gebruikt, dan wordt het voordeel pro rata bepaald.

Voor conciërgewoning geldt steeds een maximum van 5/3 van het geïndexeerd KI.

Fiscale cijfers

Globe icon

Overzicht alle tabellen

Vind de juiste tabel aan de hand van het totaaloverzicht

Navigation arrow

Zoekfunctie

Je kan onze tabellen ook rechtstreeks doorzoeken