Sociale bijdragen

Kies een aanslagjaar en bekijk het overzicht onderaan.
Steeds aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Sociale data
Fiscale optimalisatie
Sociale bijdragen

Als zelfstandige betaal je voorlopige bijdragen op je inkomen van het derde voorafgaande jaar.

De eerste drie volledige jaren als zelfstandige ben je starter. Als beginnende zelfstandige zijn uw werkelijke beroepsinkomsten voor de berekening van de bijdragen nog niet gekend. Daarom wordt tijdens de periode van begin van activiteit (tot het einde van het derde volledige kalenderjaar) een voorlopige bijdrage betaald. Je hebt de keuze tussen de wettelijke minimumbijdragen of je geeft een schatting van je netto belastbaar inkomen als zelfstandige waarop de voorlopige bijdragen berekend kunnen worden.

Je ontvangt in beide gevallen een definitieve afrekening zodra de FOD Financiën ons je definitieve inkomen van 2023 doorgeeft. Meestal is dat twee jaar later.

Gevestigde zelfstandige ben je vanaf je vierde volledige jaar als zelfstandigen. De voorlopige bijdragen van 2023 worden berekend op basis van het inkomen van 2020, namelijk het derde jaar dat voorafgaat aan dat waarvoor de bijdragen berekend worden.

Alle vermelde kwartaalbedragen zijn exclusief beheerskosten

FMB = forfaitaire minimumbijdrage

Fiscale cijfers

Globe icon

Overzicht alle tabellen

Vind de juiste tabel aan de hand van het totaaloverzicht

Navigation arrow

Zoekfunctie

Je kan onze tabellen ook rechtstreeks doorzoeken