Revalorisatiecoëfficient

Kies een aanslagjaar en bekijk het overzicht onderaan.
Steeds aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Personenbelasting
Revalorisatiecoëfficient

De revalorisatiecoëfficient wordt gebruikt in twee specifieke gevallen:

1) Wanneer de huurder het gebouw voor beroepsdoeleinden gebruikt

Wanneer de huurder het gehuurde pand gebruikt voor de beroepsactiviteit moeten er belastingen betaald worden op de netto-huurprijs. Deze netto-huurprijs bekomt u door een kostenforfait van 40% af te trekken van de totale huurprijs. Deze kostenforfait wordt echter wel beperkt tot 2/3de van het gerevaloriseerde KI.

2) Wanneer je als bedrijfsleider verhuurt aan je eigen onderneming

De e door de bedrijfsleider ontvangen huur toegekend vanuit de eigen vennootschap zal worden omgezet in beroepsinkomsten als de huurprijs hoger is dan 5/3de van het gerevaloriseerde KI.

Maximum huur = (niet geïndexeerd) KI x 5/3 x revalorisatiecoëfficiënt

Fiscale cijfers

Globe icon

Overzicht alle tabellen

Vind de juiste tabel aan de hand van het totaaloverzicht

Navigation arrow

Zoekfunctie

Je kan onze tabellen ook rechtstreeks doorzoeken