Publicatiekosten Belgisch Staatsblad

Kies een aanslagjaar en bekijk het overzicht onderaan.
Steeds aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Jaarrekeningenrecht
Publicatiekosten Belgisch Staatsblad

Bij de oprichting van een onderneming, stichting of vzw moet de oprichtingsakte gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Dit kan zowel op papier of elektronisch.

Wijzigingsakten moeten o.a. gepubliceerd worden bij:

- een wijziging de raad van bestuur

- een wijziging van de dagelijks bestuurder / vertegenwoordiger

- een statutenwijziging van o.a. een wijziging van benaming of zetel

- de benoeming of beëindiging functie commissaris (verplicht bij grote vzw's of indien een commissaris werd aangesteld)

- een ontbinding

Op papier: Via de KBO

Elektronisch: Via e-depot of e-griffie

Fiscale cijfers

Globe icon

Overzicht alle tabellen

Vind de juiste tabel aan de hand van het totaaloverzicht

Navigation arrow

Zoekfunctie

Je kan onze tabellen ook rechtstreeks doorzoeken