IPT & VAPZ

Kies een aanslagjaar en bekijk het overzicht onderaan.
Steeds aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Vennootschapsbelasting
Fiscale optimalisatie
IPT & VAPZ

Wanneer een werkgever voor alle werknemers een basis groepsverzekering inricht, dan mag hij van onze fiscus occasioneel en niet-stelselmatig een extra individuele pensioentoezegging doen voor één of meerdere werknemers. Werk je als zelfstandige vanuit een vennootschap dan kan je ook een IPT opstarten.

Als werkgever kunt u toelaten dat de werknemer zelf stortingen doet in deze IPT. Deze werknemersbijdragen zijn aftrekbaar in de personenbelasting en worden in omvang enkel beperkt door de zogenaamde 80%-regel die vandaag nog steeds de heilige graal is binnen het hele spectrum van tweede pijler pensioentoezeggingen. Deze pensioentoezeggingen van de werkgever zijn dan voor de volle 100% aftrekbaar in de vennootschap.

Bij een VAPZ kies je zelf hoeveel & wanneer je wilt betalen, je moet wel rekening houden met het plafond. De maximale premie wordt berekend op basis van je beroepsinkomen van drie jaar geleden of je sociale bijdragen. Je kiest zelf of je je premie maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks wilt betalen.

De premies voor het VAPZ worden beschouwd als beroepskost, zodat je profiteert van een belastingvermindering. Je betaalt ook minder sociale bijdragen, aangezien het basisbedrag voor de berekening van je bijdragen daalt.

Fiscale cijfers

Globe icon

Overzicht alle tabellen

Vind de juiste tabel aan de hand van het totaaloverzicht

Navigation arrow

Zoekfunctie

Je kan onze tabellen ook rechtstreeks doorzoeken