Investeringsaftrek natuurlijke personen

Kies een aanslagjaar en bekijk het overzicht onderaan.
Steeds aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Personenbelasting
Investeringsaftrek natuurlijke personen

De investeringsaftrek is een fiscale maatregel die bedoeld is om investeringen door bedrijven te stimuleren. Het is een aftrekpost van de belastbare winst die bedrijven kunnen toepassen op investeringen in bepaalde nieuwe activa die in België voor de beroepsactiviteit worden gebruikt, zoals machines, uitrusting, enzovoort.

De investeringsaftrek kan variëren afhankelijk van het type investering. Het percentage van de aftrek kan ook verschillen afhankelijk van het jaar waarin de investering is gedaan.

Hieronder een overzicht van de investeringsaftrek voor ondernemers natuurlijke personen.

Fiscale cijfers

Globe icon

Overzicht alle tabellen

Vind de juiste tabel aan de hand van het totaaloverzicht

Navigation arrow

Zoekfunctie

Je kan onze tabellen ook rechtstreeks doorzoeken