Intresten rekening courant (debet/credit)

Kies een aanslagjaar en bekijk het overzicht onderaan.
Steeds aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Vennootschapsbelasting
Intresten rekening courant (debet/credit)

Als u een rekening-courant-tegoed heeft op uw vennootschap, dan kan uw vennootschap u een interest toekennen.

De maximale interestvoet dat u kunt toekennen zijn dubbel begrensd:

(1) Beperkt tot de percentages in onderstaande tabel.

(2) Het rekening-courant-tegoed op het einde van het boekjaar mag niet hoger zijn dan de som van de belaste reserves bij het begin van het boekjaar en het gestorte kapitaal op het einde van het boekjaar.

Indien interesten worden toegekend die hoger zijn dan in onderstaande tabel en/of op een rekening-courant-tegoed dat niet voldoet aan de beperking onder (2), zal het teveel worden geherkwalificeerd in een niet-aftrekbaar dividend.

Op de interest is 30% roerende voorheffing verschuldigd.

Fiscale cijfers

Globe icon

Overzicht alle tabellen

Vind de juiste tabel aan de hand van het totaaloverzicht

Navigation arrow

Zoekfunctie

Je kan onze tabellen ook rechtstreeks doorzoeken