Forfaitaire beroepskosten voor vrije beroepen (baten)

Kies een aanslagjaar en bekijk het overzicht onderaan.
Steeds aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Personenbelasting
Inkomensschijven en tarieven
Forfaitaire beroepskosten voor vrije beroepen (baten)

Zelfstandigen met baten kunnen kiezen voor een forfaitaire kostenaftrek. Deze forfaitaire kost wordt berekend op basis van het bruto jaarinkomen (excl. sociale bijdragen) volgens onderstaand schema.

Het maximumforfait voor aanslagjaar 2023 bedraagt 4.430 euro. De belastingplichtige die baten behaalt, moet dit forfait niet zelf berekenen.

Fiscale cijfers

Globe icon

Overzicht alle tabellen

Vind de juiste tabel aan de hand van het totaaloverzicht

Navigation arrow

Zoekfunctie

Je kan onze tabellen ook rechtstreeks doorzoeken