Forfaitaire beroepskosten voor burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters

Kies een aanslagjaar en bekijk het overzicht onderaan.
Steeds aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Personenbelasting
Forfaitaire beroepskosten voor burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters

Burgemeesters, schepenen, OCMW-voorzitters en voorzitters van het bijzonder comité voor de sociale dienst kunnen een bijzonder kostenforfait toepassen op de inkomsten uit hun mandaat zonder dat ze verder bewijs moeten voorleggen.

Op bezoldigingen die voormelde personen ontvangen als loontrekkende worden de gewone forfaitaire beroepskosten aangerekend zonder de inkomsten uit hun hun mandaat in de berekening op te nemen. Dit forfait is louter facultatief, d.w.z. dat ze ook kunnen opteren voor de aftrek van de werkelijke beroepskosten op de bezoldigingen die ze uit hun mandaat ontvangen. Wanneer ze dit wensen toe te passen, vullen ze het bedrag van het bijzonder forfait in in vak IV naast de code 1258-03/2258-70, in voorkomend geval verhoogd met de forfaitaire beroepskosten op de andere inkomsten.

Opgelet: de werkelijke beroepskosten op de bezoldigingen verkregen als schepen en de forfaitaire beroepkosten op de bezoldigingen ontvangen als werknemer zijn niet te combineren. De inkomsten uit beide activiteiten worden namelijk beschouwd als bezoldigingen.

Fiscale cijfers

Globe icon

Overzicht alle tabellen

Vind de juiste tabel aan de hand van het totaaloverzicht

Navigation arrow

Zoekfunctie

Je kan onze tabellen ook rechtstreeks doorzoeken