Fiscaal ten laste van ouders

Kies een aanslagjaar en bekijk het overzicht onderaan.
Steeds aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Personenbelasting
Inkomensschijven en tarieven
Fiscaal ten laste van ouders

Studenten hoeven geen belastingen te betalen indien hun inkomsten onder het maximumbedrag van 14.514,29 euro (drempel voor 2023, wijzigt jaarlijks) blijven. Het betreft een brutobedrag, na de afhouding van de sociale bijdragen. Er moet wel steeds een belastingaangifte ingevuld worden.

Om fiscaal ten laste te blijven van de ouders, mogen de nettobestaansmiddelen van een kind een bepaald bedrag niet overschrijden. Dit bedrag verschilt naargelang de gezinssituatie:

Het nettobedrag wordt bekomen aan de hand van volgende berekening: brutobedrag – vrijgestelde eerste schijf (3.190 euro voor inkomstenjaar 2023) - forfaitaire kosten (20 % van het bruto bedrag met een minimum van 530 euro) of bewezen werkelijke kosten (indien deze hoger zijn).

Fiscale cijfers

Globe icon

Overzicht alle tabellen

Vind de juiste tabel aan de hand van het totaaloverzicht

Navigation arrow

Zoekfunctie

Je kan onze tabellen ook rechtstreeks doorzoeken