Administratieve boeten

Kies een aanslagjaar en bekijk het overzicht onderaan.
Steeds aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Vennootschapsbelasting
Administratieve boeten

Indien het Wetboek Inkomstenbelastingen en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten worden overtreden, heeft de Administratie de bevoegdheid om een geldboete op te leggen (artikel 445 WIB 1992), waarbij rekening wordt gehouden met de schalen en toepassingsvoorwaarden die zijn vastgesteld in het KB/WIB 1992 (artikel 229/1 en verder).

De geldboete is nihil bij een overtreding ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van de wil van de belastingplichtige (voor overtredingen van het WIB en overtredingen wegens niet-aangifte of laattijdige aangifte inzake bedrijfsvoorheffing en roerende voorheffing).

Fiscale cijfers

Globe icon

Overzicht alle tabellen

Vind de juiste tabel aan de hand van het totaaloverzicht

Navigation arrow

Zoekfunctie

Je kan onze tabellen ook rechtstreeks doorzoeken