Sociale voordelen

Aftrekbaar Niet aftrekbaar
Het verstrekken van soep, koffie, thee, bier of frisdranken tijdens de werkuren Collectieve verzekeringen 
Het verstrekken van fruit aan de werknemers tijdens de werkuren en op de plaats van tewerkstelling Betaalde sommen bij overlijden, opneming in ziekenhuis, huwelijk,…
Occasioneel gebruik van acommodatie door personeelsleden voor sport, cultuur of vrijetijdsbesteding Geregeld gebruik van acommodatie door personeelsleden voor sport, cultuur of vrijetijdsbesteding
Geringe geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbonnen (alle personeelsleden + tijdens feesten) Geringe gescheken (<50 EUR)
Collectief vervoer kosteloos of beneden de kostprijs van personeelsleden van de woonplaats naar de plaats van tewerkstelling door een werkgever georganiseerd met eigen vervoermiddelen of met die van de autocarexploitant Kosten onderneming kinderdagverblijf
Gezelschapsreizen voor personeel van ten hoogste één dag gezelschapsreizen van meer dan één dag per personeelslid
Kosten van economaat, kledingfonds,medische, farmaceutische dienst waarbij het personeel verplicht is aangesloten Kosten van economaat, kledingfonds,… (niet verplicht)
Specifieke beroepsopleiding voor personeelsleden anciënniteitspremies
Huwelijkspremies (max 245 EUR) Promotievergoedingen voor het bouwbedrijf
Verstrekken van sociale maaltijden in een bedrijfsrestaurant op voorwaarde dat de bijdrage van de werknemer minstens 1,09 EUR bedraagt. kostenloos of tegen verminderinde prijs verblijven in sociale vakantiehuizen of sociale recreatiecentra van de onderneming
Tussenkomsten van de werkgever in de aankoopprijs die door de werknemer wordt betaald voor de aankoop in nieuwe staat van een pc al dan niet met randapparatuur, internetaansluiting ten belope van maximaal 1.030 EUR per belastbaar tijdperk en op voorwaarde dat de bruto belastbare bezoldigingen van die betrokken werknemer de grens van 40.440 EUR niet overschrijden en zonder dat die werkgever zelf eigenaar van de pc of randapparatuur mag zijn. Wat de aankoop van een pc of randapparatuur betreft, wordt deze vrijstelling slechts een maal per periode van drie belastbare tijdperken toegekend. Gelegenheidsgeschenken zonder sociaal doel

Geschenken aan het personeel

Voor een eervolle onderscheiding: 120 EUR per jaar per werknemer.

Voor een (brug)pensionering: 40 EUR per volledig dienstjaar, met een minimum van 120 EUR.

Voor één of meer feesten of jaarlijkse gebeurtenissen zoals Kerstmis, nieuwjaar, sinterklaas, het patroonsfeest van de sector (Sint-Elooi, Sinte-Barbara, ...), een verjaardag etc: maximaal 40 EUR per jaar en per werknemer verhoogd met 40 EUR per jaar en per kind ten laste ter gelegenheid van Sinterklaas.

Aanvullende verzekering gezondheidszorg (zonder inkomstensverlies)