Overtredingen WIB

Belastingplichtigen die een inbreuk plegen op het Wetboek Inkomstenbelastingen en haar uitvoeringsbesluiten, kunnen gesanctioneerd worden met een administratieve boete. De hoogte van de boete is afhankelijk van de aard van de overtreding en het bestaan van eerdere overtredingen.

Aanslagjaar

Administratieve boeten voor overtredingen van het Wetboek Inkomstenbelastingen
Overtreding toe te schrijven aan Overtreding zonder het inzicht de belasting te ontduiken Kwade trouw of opzet
1e overtreding €50,00 €1.250,00
2e overtreding €125,00 €1.250,00
3e overtreding €250,00 €1.250,00
4e overtreding €625,00 €1.250,00
Volgende overtreding €1.250,00 €1.250,00