Niet of laattijdig verstrekken van inlichtingen inzake grensoverschrijdende constructies

Belastingplichtigen die nalaten (tijdig) inlichtingen te verstrekken omtrent grensoverschrijdende constructies, kunnen gesanctioneerd worden met een administratieve boete.

Aanslagjaar

Administratieve boeten voor het niet of laattijdig verstrekken van inlichtingen inzake grensoverschrijdende constructies
Overtreding toe te schrijven aan Overtreding zonder het inzicht de belasting te ontduiken Kwade trouw of opzet
1e overtreding €5.000,00 €12.500,00
2e overtreding €12.500,00 €37.500,00
3e overtreding €31.250,00 €100.000,00
Volgende overtreding €12.500,00 €100.000,00