Niet-betaling of laattijdige betaling of ontoereikende betaling inzake bedrijfsvoorheffing en roerende voorheffing

Wanneer een belastingplichtige de bedrijfsvoorheffing of roerende voorheffing niet betaalt, niet tijdig betaalt of niet volledig betaalt, kan een administratieve boete opgelegd worden.

Aanslagjaar

Administratieve boeten voor niet-betaling of laattijdige betaling of ontoereikende betaling inzake bedrijfsvoorheffing en roerende voorheffing
Overtreding toe te schrijven aan  
1e overtreding nihil
volgende overtredingen 10% maar min. €50,00 en max. €1.250,00 en afgerond tot lagere veelvoud van 10 EUR