Niet-aangifte of laattijdige aangifte inzake bedrijfsvoorheffing en roerende voorheffing

Belastingplichtigen die hun aangifte inzake bedrijfsvoorheffing of roerende voorheffing niet tijdig indienen of niet indienen, kunnen een administratieve boete krijgen. De hoogte van de boete hangt af van de herhaaldelijke inbreuk.

Aanslagjaar

Administratieve boeten voor niet-aangifte of laattijdige aangifte inzake bedrijfsvoorheffing en roerende voorheffing
Overtreding toe te schrijven aan
1e overtreding €50,00
2e overtreding tot 4e overtreding €125,00
5e overtreding tot 7e overtreding €250,00
8e overtreding tot 10e overtreding €625,00
11e overtreding en volgende overtredingen €1.250,00