Nalaten spontane aangifteplicht i.v.m. buitenlandse en binnenlandse onroerende goederen

Er zijn specifieke administratieve boetes voor het geval de aangifteverplichtingen niet worden nageleefd, gaande van minimaal 250 euro tot maximaal 3.000 euro. Deze specifieke boetes gelden vanaf 1 januari 2021, maar konden nog niet worden toegepast omdat de toepassingsvoorwaarden nog moesten worden vastgelegd. Dit is uiteindelijk pas gebeurd door het Koninklijk Besluit van 20 september 2023.

Aanslagjaar

Administratieve boeten voor nalaten spontane meldingsplicht i.v.m. buitenlandse en binnenlandse onroerende goederen
Overtreding toe te schrijven aan KI Boete

Laattijdige of niet-aangifte van ingebruikneming, verhuring, voltooiing van de werken, etc.

 < 745 euro

 1.000,00 euro 

 745 euro ≤ KI < 2.500 euro

 2.000,00 euro 

 ≥ 2.500 euro

 3.000,00 euro 

 Laattijdige of niet-aangifte van materieel en 
 outillage 

 < 159 euro

 nihil

 159 euro ≤ KI < 745 euro

 1.000,00 euro 

 745 euro ≤ KI < 2.500 euro

 2.000,00 euro 

 ≥ 2.500 euro

 3.000,00 euro 

 Laattijdige of niet-aangifte van zakelijk recht op
 een buitenlands onroerend goed

 < 745 euro

 1.000,00 euro 

 745 euro ≤ KI < 2.500 euro

 2.000,00 euro 

 ≥ 2.500 euro

 3.000,00 euro

Meer informatie over de spontane meldingsplicht leest u hier.