VAA voor water

Kies een aanslagjaar en bekijk het overzicht. Steeds aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Dit voordeel wordt fiscaal als te verwaarlozen beschouwd (niet aan te geven) als er voordelen wegens huisvesting, verwarming en elektriciteit worden aangerekend. Zoniet moet het werkelijk genoten voordeel aangerekend worden.